Svendborg borgerlige skyttelaug Svendborg Borgerlige Skyttelaug  
 
 
Svendborg borgerlige skyttelaug
 
 
08topfoto.jpg
03topfoto.jpg
07topfoto.jpg
02topfoto.jpg
09topfoto.jpg
06-topfoto.jpg
05-topfoto.jpg
10topfoto.jpg
04topfoto.jpg
01topfoto.jpg
 
 
 
 

Generalforsamling 2011

 

Onsdag den 2. Marts 2011 kl. 18.15 i Svendborg Borgerlige Skyttelaug
 

Restaurant Svendborgsund, Havnepladsen 5, 5700 Svendborg. 

Renovering af Køkken, i forbindelse hermed må vi holde lukket i ca. 2½ måned - men Svendborgsund flytter ind i lokalerne på Restaurant Borgen i perioden ultimo februar til primo maj 2011. Alle reservationer og aftaler om arrangementer afholdes og afvikles som planlagt på Borgen! Restaurant Borgen har nogle meget smukke og lyse lokaler med udsigt til lystbådehavnen og Svendborgsund.Med hensyn til vores personale og menuer er alt ved det gamle. Vi håber og tror at alle vores gode og trofaste kunder, i perioden hvor bygningen af det nye køkken står på, vil finde frem til os på Borgen.

 

Efter generalforsamlingen afholdes et lille arrangement, med spisning. Hvis man ønsker at deltage i spisningen, skal man anmelde deltagelse. 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 3. 

 1. Valg af dirigent.  
 2. Formanden aflægger beretning.  
 3. Revideret regnskab fremlægges. 
 4. Indkomne forslag.  Fastsættelse af kontingent, indskud og bøder. Valg af bødemester
 5. Valg af formand, Jakob Thrane. (modtager genvalg) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter, efter tur afgår
 6. Bestyrelse: Lars Jakobsen og Kenneth Jensen. (modtager genvalg) Suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
 8. Revisorer:Suppleanter
 9. Valg af tilforordnede:  
  Geværforvalter: Lars Jakobsen.
  Bygningsinspektør: Ove Christiansen.    
  Malerlaug: Ove Christiansen, m.fl
  Salonbaneinspektør: Ole Hilsberg.
  Fanebærer: Ove Christiansen.
  Billedarkivar: Lars Thomsen
  Restaurationsudvalg: Kenneth Jensen, Mikkel Schmeltz
  Festudvalg: Poul Erik Andersen, Kaj Rasmussen, Per Ingemann, Kenneth Jensen, Jacob Thrane.
  IT-udvalg:  Svend Madsen, Stefan Harboe Andersen, Lars Thomsen, Erik Potempa 
  Skivekontrollører: Carl V. Hansen, Erik Potempa, Ove Christiansen, Michael Mortensen   
  Suppleanter:  Per Ingemann, Kaj Rasmussen
 10. Valg af 2 måltagere for stikskud:  Formanden og skydelederen
 11. Godkendelse af nye medlemmer sker 3. pinsedag. 1
 12. Skydeliste fremlægges.
 13. Skudfordeling ved lodtrækning. 
 14. Eventuelt. 

 

 

 
Seneste nyt

Indmeldelse i Svendborg Borgerlige Skyttelaug

klik her

 

Tilmeld dig til betalingsservice

klik her

 

23. juni 2017

Sct. Hans i skyttehuset

Igen i år var tilslutningen stor til dette nye tiltag i Skyttelauget.


13. oktober 2016

Skyttelaugets første flag

Lidt foto fra arkivet


12. maj 2016

Skyttelaugets fane konserveres

 
 
  Svendborg Borgelige Skyttelaug- 2012 - SBS ©