SBS bestyrelse

Kontakt detaljer

Konge

Christian S. Grønnemose-Wilhelm

Telefon

22 21 69 55

Prins

Ole Clausen

Telefon

22 72 08 01

Bestyrelses formand

Kim Galsgaard

Telefon

50 51 81 81

Skydebane

Bjarne Hansen

Telefon

50 51 81 58

Kasserer

Christian Juhl Petersen

Telefon

23 20 06 00

Billedearkiv

Lars Thomsen

Telefon

20 11 88 08

Sekretær

Peter Diget

Telefon

22 60 67 50

Skyttehuset

Ove Christiansen

Telefon

62 21 73 35

Festudvalg

Poul-Erik Andersen

Telefon

27 83 30 70

Redaktør

Stefan Harboe Andersen

Telefon

20 29 39 49

Email

stefan@harbograf.dk