SBS bestyrelse

Kontakt detaljer

Konge

Konge Carl Victor Hansen

Telefon

20 14 59 58

Email

Prins

Prins Morten Boye

Telefon

40 38 29 92

Email

Bestyrelses formand

Anders Bach Mertz

Telefon

24 29 56 73

Skydebane

Bjarne Hansen

Telefon

50 51 81 58

Kasserer

Christian Juhl Petersen

Telefon

23 20 06 00

Billedearkiv

Lars Thomsen

Telefon

20 11 88 08

Sekretær

Peter Diget

Telefon

22 60 67 50

Skyttehuset

Ove Christiansen

Telefon

62 21 73 35

Festudvalg

Poul-Erik Andersen

Telefon

27 83 30 70

Redaktør

Stefan Harboe Andersen

Telefon

20 29 39 49

Email

stefan@harbograf.dk